Maak een afspraak

 

Wij houden
u in balans!

Maak een afspraak
+31 6 2111 7883
Meerdere Locaties

Geleen en Born

Jarelange ervaring

Sinds 2010

Persoonlijk contact

Direct contact met cliënten

13+

JAAR ERVARING

Wie is Medi-Ergo

Sinds december 2010 ben ik mijn eigen praktijk begonnen als eerstelijns ergotherapeut. Ons doel is om mensen met een beperking, handicap of ouderdomsverschijnselen zo zelfstandig mogelijk te houden.

Via deze site willen we u informeren over de mogelijkheden die ergotherapie voor u kunnen bieden.  De hoofdpraktijk is gevestigd aan de Norbertijenstraat 77a in Geleen.

Maak een afspraak

Ergotherapie

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand nog wél kan.

De ergotherapeut adviseert en traint op zo’n manier zodat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, boodschappen doen, stofzuigen, fietsen, werken en sporten.

Werkwijze

Via een intake wil ik het probleem verhelderen en vervolgens kijken we samen naar de wensen om tot doelen te komen.

Vervolgens gaan we aan de slag en evalueren we de behandelingen.

Behandeling

Ergotherapie vindt niet alleen plaats in de behandelruimte van de ergotherapeut. Vaak komt de ergotherapeut juist naar de plek waar de problemen zich voordoen. Bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school.

Behandeling, training en advies
Samen met de cliënt zoekt de ergotherapeut naar een oplossing voor het probleem. Zodat dat de cliënt activiteiten weer met plezier kan uitvoeren, met ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut.

De behandeling kan bestaan uit:

 • oefenen
 • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
 • het inzetten van een hulpmiddel
 • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
 • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

Zorg op maat

De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met een cliënt over wat écht belangrijk is voor hem of haar.

Daarna bekijkt de ergotherapeut de dagelijkse activiteiten van de cliënt. Zo brengt de ergotherapeut in kaart wat een cliënt goed en minder goed kan. En welke mogelijkheden er zijn.


Vergoeding

Iedereen heeft recht op ergotherapie. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars.

Dit betekent dat je per kalenderjaar 10 uur ergotherapie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Heb je een aanvullende verzekering? Dan vergoeden sommige verzekeraars meer. Neem contact op met je zorgverzekeraar.

Geen verwijsbrief nodig

Je kunt meteen een afspraak maken met een ergotherapeut. Je hoeft niet eerst langs de huisarts. Een verwijsbrief is niet nodig, tenzij jouw verzekeraar dit anders omschrijft in de polisvoorwaarden.

Specialisaties

 • Ouderenzorg
 • EDOMAH therapeut
 • EDS
 • DTE
 • Buurtzorg plus therapeut
 • WMO

Samenwerking

 • Huisartsen
 • Specialisten
 • Praktijkondersteuners
 • Casemanagers
 • Fysiotherapeuten
 • Logopedisten
 • Dietisten
 • Wijkverpleegkundige
 • Wijkteams
 • Wmo

Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt een afspraak inplannen gebruik onderstaand formulier. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen om uw vraag of afspraak te bevestigen.

Locaties

Geleen, Norbertijnenstraat 77a
Born, Parklaan 2

Telefoon

Email

Take an Appointment